Obavezno i trgovačko pravo

Obavezno i trgovačko pravo

Obavezno i trgovačko pravo

- Savjetovanje i izrada ugovora iz područja obveznog i trgovačkog prava
- Zastupanje u parničnim postupcima pred Općinskim i Trgovačkim sudovima
- Postupci radi naknade štete pred osiguravajućim kućama pred sudom
- Osiguranje tražbina te prisilna naplata - ovršni postupak
- Ugovori o zajmu, ugovori o kreditu
- Ugovori o zakupu i najmu
- Ugovori o građenju
- Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
- Ugovori o djelu i autorskom djelu
- Ugovori o posredovanju
- Ugovori o radu i menadžerski ugovori
- Savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava
- Izrada trgovačkih ugovora
- Zastupanje pred sudovima u svim vrstama postupaka za pravne osobe
- Izrada svih akata za trgovačka društva (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i dr.)
- Obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju trgovačkih društava (društva s ograničenom odgovornošću, dioni;kih društava i dr.)
- Obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
- Predstečaj, stečaj i likvidacija
- Prijava tražbina u stečajnom postupku
- Naplata potraživanja
– druge pravne radnje vezane uz trgovačka društva