Ugovorno pravo

Stvarno pravo

Ugovorno pravo

– izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu;
– izrada ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju;
– izrada svih drugih vrsta ugovora;
– savjetovanje vezano uz ugovore