Područja prakse

Stvarno pravo

Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom, sudskom odlukom, nasljeđivanjem i temeljem zakona; Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske;

Više

Obavezno i trgovačko pravo

Savjetovanje i izrada ugovora iz područja obveznog i trgovačkog prava; Zastupanje u parničnim postupcima pred Općinskim i Trgovačkim sudovima; Postupci radi naknade štete pred osiguravajućim kućama pred sudom;

Više

Naknada štete

Zastupanje u postupcima radi naknade štete pred osiguravajućim kućama (prijava štete, sastavljanje i podnošenje odštetnih zahtjeva, sklapanje nagodbe s osiguravajućom kućom); Zastupanje u sudskim parničnim postupcima radi naknade štete;

Više

Nasljedno pravo

Savjetovanje i sastavljanje privatnih, javnih i međunarodnih oporuka; Sastavljanje i savjetovanje prilikom sklapanja ugovora o dosmrtnom....

Više

Pravo na nekretninama

sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora kod kupovine nekretnine... provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva

Više

Naplata potraživanja

Podnošenje ovršnih prijedloga... Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

Više

Radno pravo

savjetovanje vezano uz radno pravo... stupanje pred sudovima iz područja radnog prava..

Više

Ugovorno pravo

izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu…

Više

Upravno pravo

zastupanje pred upravnim sudovima, izvlaštenje nekretnina, postupak legalizacije nekretnina

Više

Obiteljsko pravo

zastupanje i pravno savjetovanje u postupku razvoda braka, te podnošenje tužbi radi razvoda braka

Više

Trgovačko pravo

savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava, izrada trgovačkih ugovora...

Više