Upravno pravo

Stvarno pravo

Upravno pravo

– zastupanje pred upravnim sudovima;
– izvlaštenje nekretnina;
– postupak legalizacije nekretnina;
– zastupanje u upravnom postupku