Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo

– savjetovanje vezano uz radno pravo;
– zastupanje pred sudovima iz područja radnog prava;
– izrada ugovora o radu i ugovora o djelu;
– izrada managerskih ugovora;
– izrada drugih pravnih akata (pravilnik o radu i dr.)