Stvarno pravo

Stvarno pravo

Stvarno pravo

- Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom, sudskom odlukom, nasljeđivanjem i temeljem zakona;
- Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske;
- Zastupanje u sudskim postupcima i sporovima vezanim za stjecanje i povredu prava vlasništva i drugih stvarnih prava;
- Posjed i sudski postupci za smetanje posjeda;
- Savjetovanje i zastupanje u postupku kupnje ili prodaje nekretnina;
- Sastavljanje i tumačenje ugovora o kupoprodaji nekretnina;
- Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke predmeta kupoprodaje;
- Pravo suvlasništva, etažnog i zajedničkog vlasništva, međuvlasnički ugovori;
- Dioba bračne stečevine;
- Izvanparnični postupci diobe suvlasničke zajednice;
- Osnivanje prava građenja te uspostavljanje jedinstva nekretnine;
- Založno pravo i osiguranje tražbina uknjižbom tereta;
- Zemljišnoknjižno pravo;
- Legalizacija;
- Savjetovanje glede poreznopravnih aspekata poslovanja nekretninama;
- Stvarne služnosti i stvarni tereti;
- Parcelacija, susjedsko pravo i uređenje međa.